18. ANALÝZA POLYAMINŮ V ROSTLINNÉM MATERIÁLU METODOU HPLC S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ

1 18. ANALÝZA POLYAMINŮ V ROSTLINNÉM MATERIÁLU METODOU HPLC S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ 1. Teoretický úvod: Polyaminy jsou nízkomolekulární polykationty v...

123 downloads 70 Views 2MB Size

Recommend Documents