10. Ostatné chronické krvné choroby a) bez zjavných prejavov...10 b) s miernymi prejavmi c) s ťažkými prejavmi Niektoré poruchy

1 PRÍLOHA č. 4 MIERA FUNKČNEJ PORUCHY PODĽA DRUHOV ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ Druh zdravotného postihnutia - Miera funkčnej po...
Author:  Milan Havlíček

26 downloads 115 Views 146KB Size