1 Názvosloví chemických prvk 1.1 Historický vývoj názv a symbol prvk

1 1 Názvosloví chemických prvk 1.1 Historický vývoj názv a symbol prvk Poátky lidské civilizace jsou nerozlun spojeny s objevy ady chemických prvk. In...

440 downloads 349 Views 159KB Size

Recommend Documents