1. Měření ve fyzice, soustava jednotek SI

1 . Měřeí ve fyzice, soustava jedotek SI Fyzika: - je věda o hotě (ta eistuje ve dvou forách jako látka, ebo jako pole), o jej&ia...
Author:  Leoš Müller

41 downloads 201 Views 84KB Size