1.1 MĚŘENÍ 1.2 MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK 2 KAPITOLA 1 MĚŘENÍ