VLIV POLYFENONU NA VYBRANÉ BIOTRANSFORMAČNÍ ENZYMY U MYŠÍ

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOCHEMICKÝCH VĚD VLIV POLYFENONU NA VYBRAN&Ea...

101 downloads 297 Views 2MB Size