V.03 Informed Consent consult V.03. Informed consent

1 V.03 Informed consent 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het recht op informatie 5 3. Het toestemmingsvereiste Informed consent: problemen en hulpmi...
Author:  Sandra Verbeke

15 downloads 100 Views 202KB Size