ÚVOD Teoretická východiska práce Organizační struktura Typy organizačních struktur Liniová struktura