Usmernenie pre prevenciu a riešenie šikanovania, násilia, drogových závislostí a sociálno-patologických javov žiakov v škole

1 GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA - PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK GIMNÁZIUM ROŽŇAVA Usmernenie pre prevenciu a rie&sca...
Author:  Dušan Staněk

67 downloads 222 Views 583KB Size

Recommend Documents