UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN MELALUI MEDIA PERMAINAN MEMANCING IKAN PADA ANAK

1 UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN MELALUI MEDIA PERMAINAN MEMANCING IKAN PADA ANAK Siti Noor Hasanah ( ST) Mahasiswa PG-PAUD IK...
Author:  Sudirman Darmadi

55 downloads 933 Views 403KB Size

Recommend Documents