ter andere zijde, hierna te noemen de werknemersorganisaties hebben de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten

1 a. de Nederlandse Vereniging van Coöperatieve Werkgevers, gevestigd te Utrecht, en b. het Vakcentrum, beroepsorganisatie van detaillisten, gevestigd...
Author:  Nathalie Lenaerts

6 downloads 209 Views 248KB Size

Recommend Documents