SYOFNIDAH IFRIANTI 1) ABDUL AZIS 2) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

1 UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MUKTI KARYA KECAMATAN PANCA JAY...
Author:  Iwan Johan

6 downloads 162 Views 66KB Size

Recommend Documents