Spracoval: Mgr. Štefan Vančo, kaplán v Martine

1 Komentáre k Veľkonočnému trojdniu Spracoval: Mgr. Štefan Vančo, kaplán v Martine 12 OBSAH Obsah... 2 Kvetná nedeľ...
Author:  Pavel Fišer

320 downloads 1277 Views 421KB Size