PROCES ADAPTACE A ORIENTACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI SANOFI-AVENTIS, S.R.O

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie a andragogiky PROCES ADAPTACE A ORIENTACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČ...
Author:  Irena Bártová

30 downloads 493 Views 612KB Size