Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana

1 2 Práva společníků (akcionářů) a třetích osob a jejich ochrana Slovo o autorovi: JuDr. Jan lasák, ll.m. je Lawrence A. Wien Fellow (Columbia). Je ab...

19 downloads 148 Views 698KB Size