PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z HLEDISKA OPTIMALIZACE OSOBNÍCH NÁKLADŮ

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF...
Author:  Markéta Zemanová

12 downloads 541 Views 1MB Size