Optimalizace webu z hlediska použitelnosti a User Experience. Jakub Rokyta

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Optimalizace webu z hlediska použitelnosti a User Ex...
Author:  Renáta Hrušková

36 downloads 428 Views 8MB Size