POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s