Podle omezení třídy B v dílčí části bodu 15 pravidel FCC je vyžadováno použití stíněného kabelu pro přenos dat

1 PROHLÁŠENÍ FCC Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 směrnic FCC. Používání...

1 downloads 33 Views 3MB Size

Recommend Documents