Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC

1 HA191 HSG10972 Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější pou...
Author:  Miloslav Prokop

4 downloads 81 Views 847KB Size

Recommend Documents