Pehled nmecké gramatiky

1 Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah PODSTATNÁ JMÉNA len Podstatná jména Skloování podstatných jmen Tvoení množné...
Author:  Erik Procházka

110 downloads 462 Views 341KB Size