Organizace péče o pacienty s CMP v ČR

1 Organizace péče o pacienty s CMP v ČR Aleš Tomek Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP Neurologická klinika 2. LF U...

20 downloads 161 Views 2MB Size