OPTIMALIZACE PARAMETR DYNAMICKÉ RELAXACE PI EŠENÍ MEZNÍCH PLASTICKÝCH STAVU KONSTRUKCÍ

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY Facult...
Author:  Jiří Šimek

212 downloads 285 Views 4MB Size