NA KONCI CESTY NENÍ CESTA, ALE CÍL. NA KONCI ZIMY NENÍ ZIMA, ALE JARO. NA KONCI NOCI NENÍ NOC, ALE SVÍTÁNÍ. NA KONCI ADVENTU NENÍ ADVENT, ALE

1 M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 5. ROČNÍK PROSINEC ČÍSLO 45 NA KONCI CESTY NENÍ CESTA, ALE CÍL. NA KONCI ZIMY NENÍ ZIMA, ALE JARO...
Author:  Romana Hájková

21 downloads 324 Views 1MB Size