MUTACE mutageny: typy mutací:

1 MUTACE charakteristika: náhodné změny v genotypu organismu oproti normálu jsou poměrně vzácné z hlediska klinické genetiky, jsou to právě mutace, kt...
Author:  Miloslav Bezucha

117 downloads 199 Views 504KB Size

Recommend Documents