Motivace policisty ke službě v přímém výkonu. Bc. Jiří Kalina

1 Motivace policisty ke službě v přímém výkonu Bc. Jiří Kalina Diplomová práce 20132 Univerzita Tomase Bati ...
Author:  Matyáš Brož

67 downloads 331 Views 4MB Size