Metodika řízení rizik ve veřejné správě

1 Metdický pkyn CHJ č. 2 Centrální harmnizační jedntka Ministerstv financí ČR Metdika řízení rizik ve...
Author:  Markéta Vávrová

24 downloads 96 Views 618KB Size