Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS

1 Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a...
Author:  Monika Šmídová

24 downloads 204 Views 2MB Size