III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

1 III. Bohové: římský panteon a jeho struktura2 Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý.3 Antropomorfní byto...
Author:  Kryštof Navrátil

63 downloads 726 Views 2MB Size