Gróf Bethlen Kata könyveinek katalógusa. Bemutatta dr. Márki Sándor a szakosztálynak szept. 26-iki ülésén