Er is sprake van een autonoom toerisme met een substantiële omvang

1 Toelichting toeristisch regime Met deze toelichting geeft de gemeenteraad gevolg aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van...
Author:  Alfred Vink

13 downloads 116 Views 136KB Size

Recommend Documents