De APK: uw rechten en plichten

1 De APK: uw rechten en plichten2 De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de k...
Author:  Tania Smets

5 downloads 127 Views 2MB Size