De APK: uw rechten en plichten

1 De APK: uw rechten en plichten2 De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de k...
Author:  Adriaan Sasbrink

6 downloads 206 Views 313KB Size