Uw rechten en plichten als patiënt

1 Uw rechten en plichten als patiënt2 In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan ...
Author:  Bart van der Horst

4 downloads 195 Views 386KB Size