CSK AA536 POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA C01 PREVÁDZKOVÉ POKYNY. 1. Osvedčenie o výrobku