BOLEST A ROZKOŠ Z OBSAHU:

1 ÈÍSLO 5 / ZÁØÍ - ØÍJEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè BOLEST A ROZKOŠ Lidský mozek v jistých ohledech pøipomíná elektronický zesilovaè, koordinující informa...
Author:  Marcela Vacková

53 downloads 201 Views 829KB Size