Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab semua soalan yang disediakan

1 TEM : 1 ERIT SUHN KOMPK LESTRI TOPIKL HS MELYU aca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab semua soalan yang disediakan. ku telah dibesar...
Author:  Susanto Hartono

100 downloads 710 Views 861KB Size

Recommend Documents