BAB I PENDAHULUAN. mempunyai keterikatan dan keterkaitan dalam kehidupan manusia. Dalam bermasyarakat,

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara te...
Author:  Bambang Wibowo

82 downloads 284 Views 655KB Size

Recommend Documents