BAB I PENDAHULUAN. ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana yang telah disepakati. pewaris dan ahli waris ialah harta warisan

1 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris merupakan bagian dari ...
Author:  Leony Iskandar

19 downloads 124 Views 284KB Size

Recommend Documents