BAB I PENDAHULUAN. berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah usaha, dan usaha tersebut diwujudkan dengan sebuah kegiatan ya...
Author:  Indra Iwan Hartono

15 downloads 196 Views 276KB Size

Recommend Documents