BAB I PENDAHULUAN. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perada...
Author:  Sonny Agusalim

7 downloads 226 Views 202KB Size

Recommend Documents