BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Efusi pleura TB adalah efusi pleura yang disebabkan oleh M. TB yang dikenal

1 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Definisi Efusi Pleura Tuberkulosis Efusi pleura TB adalah efusi pleura yang disebabkan oleh M. TB yang dikenal juga deng...
Author:  Hendra Budiono

155 downloads 537 Views 718KB Size

Recommend Documents