(b) Voorstel tot besluit: verlenging en wijziging van de machtiging aan de

1 Rep Doss EB ROG 95,00 Datum 04/10/2012 Buitengewone algemene Bijlagen: 1 vergadering Jensen-Group Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet...
Author:  Barbara Cools

6 downloads 110 Views 203KB Size

Recommend Documents