Anotace Mgr. Kateřina Pelikánová (Autor)

1 Anotace Text přibližuje žákům základní charakteristiku slohu, typy mluvených a psaných projevů. Je podrobný, doplněn příklady a závěrečným shrnutím...
Author:  Jakub Janda

4 downloads 101 Views 643KB Size