ANOTACE. Kolaborativní praxe v oblasti závislosti a užívání drog Pavel Nepustil, Ph.D. a Mgr. Jakub Černý

1 Společnou cestou ANOTACE Bc. Kamil Podzimek Občanské sdružení Prevent, z.ú. Příspěvek se zaměří na možnosti spolupráce adiktologických služeb s obce...
Author:  Oldřich Sedlák

39 downloads 215 Views 370KB Size

Recommend Documents