AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

1 AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, o...

66 downloads 1052 Views 98KB Size