AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

1 AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, o...

23 downloads 357 Views 98KB Size