AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

1 Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Maj...
Author:  Ondřej Doležal

99 downloads 696 Views 625KB Size