AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

1 AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odl...
Author:  Antonín Pešan

321 downloads 1147 Views 100KB Size