Advies betreffende het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, 12/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- F...
Author:  Clara van Loon

1 downloads 86 Views 96KB Size

Recommend Documents