Abstrakt Úvod: Metody: Výsledky: Podskupina salmonelóz: Podskupina kampylobakterióz:

1 Abstrakt Úvod: Netyfové sérovary salmonel a kampylobaktery jsou původci aţ 92 % všech akutních komunitních...

54 downloads 219 Views 1MB Size

Recommend Documents